onze

Privacy statement

Copyright rules

Sator-holding.com, is eigendom van van Sator Holding, onderhoudt deze website als service naar Internetgebruikers. De inhoud (afbeeldingen en tekst) die door Sator Holding op de website Sator-holding.com is geplaatst, is beschermd door copyright. U mag de inhoud van deze website uitsluitend voor persoonlijk gebruik, en dus niet voor commercieel gebruik, downloaden. De inhoud mag niet op andere wijze gekopieerd worden en niet gewijzigd worden.

Juistheid van de informatie

Sator-holding.com streeft ernaar op deze website de juiste en meest recente informatie te plaatsen, maar geeft geen garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid daarvan. U dient er dan ook vanuit te gaan dat de informatie slechts actueel was op het moment dat deze op de website werd geplaatst. Sator-holding.com is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die het gevolg is van toegang tot of de onmogelijkheid toegang te krijgen tot de website Sator-holding.com of uw vertrouwen in de informatie op de website Sator-holding.com.

Verzamelen van informatie en gebruik daarvan

Sator-holding.com respecteert de privacy van de online bezoekers aan haar website en is de enige eigenaar van de informatie die via deze website wordt verkregen. Deze informatie wordt door ons niet verkocht, gedeeld of verhuurd aan derden op een andere wijze dan als vermeld in deze privacyverklaring.
Informatie waaruit de identiteit van een online bezoeker aan de website Sator-holding.com kan worden afgeleid, wordt vrijwillig door de bezoeker verstrekt. Deze informatie kan binnen Sator-holding.com (en al haar concepten en merken) worden gebruikt met als doel de bezoeken aan onze websites zo eenvoudig en plezierig mogelijk te maken. Sator-holding.com is gerechtigd informatie over een bezoeker in bijzondere gevallen openbaar te maken, wanneer er reden is aan te nemen dat het openbaar maken van die informatie nodig is ter identificatie van, in contact te komen met of een proces aan te spannen tegen iemand die al dan niet opzettelijk de rechten of de eigendom van Sator-holding.com, andere gebruikers van haar website of anderen die daarvan schade kunnen ondervinden, benadeelt of daaraan schade toebrengt. Sator-holding.com is gerechtigd informatie over gebruikers vrij te geven wanneer wij te goeder trouw van mening zijn dat de wet dit vereist.
Onze Internet website verzamelt niet-persoonlijke informatie over onze online-bezoekers teneinde het totaal aantal bezoekers van de website te kunnen vaststellen, alsmede het gebruikte type Internetbrowser en besturingssysteem.

Cookies

Wat zijn ‘cookies’? Cookies zijn kleine gegevenspakketjes die een website overbrengt naar de vaste schijf van een bezoeker met daarin informatie over de gebruiker. Het gebruik van cookies tijdens een bezoek aan onze website is op geen enkele wijze gekoppeld aan persoonlijke gegevens. Door middel van cookies kunnen wij de interesses van onze bezoekers peilen en onze website verbeteren. Als een gebruiker een cookie weigert, kan hij/zij gewoon van onze site gebruik blijven maken.

Logbestanden

IP-adressen worden door ons gebruikt voor het analyseren van trends, beheer van de website, volgen van tendensen van de gebruikers en het verzamelen van algemene demografische informatie over het totaalgebruik. IP-adressen worden niet gekoppeld aan persoonlijke gegevens.

Links

Door op de website Sator-holding.com op bepaalde afbeeldingen of links te klikken, komt u op andere websites van derden terecht. Sator-holding.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud en het privacybeleid van deze websites. Wij raden onze bezoekers aan om de privacyregels te lezen van iedere website die bezocht wordt en waarin om persoonlijke gegevens wordt gevraagd. Deze privacy-verklaring heeft uitsluitend betrekking op informatie die via deze website wordt verkregen.

Wijzigingen op dit beleid

Sator-holding.com behoudt zich het recht voor deze Richtlijnen op ieder willekeurig moment te wijzigen of delen toe te voegen of te verwijderen. Bij een besluit tot aanpassing van ons privacybeleid worden de wijzigingen op onze website vermeld, zodat onze bezoekers altijd op de hoogte zijn van de informatie die wij verzamelen, hoe wij deze gebruiken en onder welke omstandigheden wij deze eventueel bekendmaken. De informatie wordt door ons gebruikt in overeenstemming met het privacybeleid dat van toepassing was op het moment dat de informatie werd opgevraagd. Door de website Sator-holding.com te bezoeken, stemt u in met de inhoud van deze Richtlijnen.